Tiszai horgászrend

Tiszai horgászrend

hungary flag

slovak flag

ukraine flag

roman flag

      

logo color 340

 

TISZA FOLYÓ ÉS VÍZRENDSZERE HORGÁSZ- ÉS HALÁSZRENDJE

(Érvényes 2023.02.01-től)

Kedves Horgásztárs!

Üdvözöljük a Tiszán és vízrendszerén! A vízterület tisztaságának és környezetének megóvása mindannyiunk érdeke! Ezúton kívánunk kedvező vízjárást, a halgazdálkodási hasznosító, a Sporthorgász Egyesületek Sz-Sz-B. Megyei Szövetsége nevében! Hal és vízvédelemmel kapcsolatos bejelentéseit a Szövetség 42/411-372, illetve a 30/62-72-882 telefonszámán vagy a Szövetség e-mail címére: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. teheti meg.

Az engedélyen szereplő halgazdálkodási vízterületeken horgászati és halászati tevékenységet folytatni a Horgászat és Halászat Általános Szabályai alapján és az attól eltérő alábbi rendelkezések szerint lehet:

Horgászni és halászni csak mások zavarása, a folyó és vízrendszere földműveinek, műtárgyainak, építményeinek megrongálása, vagy megbontása nélkül lehet. Szemetelni, illetve szemetes helyen halfogási tevékenységet végezni tilos! A szemetes helyen horgászótól, halászótól a területi engedély bevonásra kerülhet. A horgász/halász köteles tevékenysége befejeztével a szemetet magával vinni! A horgász/halász a horgász/halászhelyet korlátozott látási viszonyok és az éjszaki horgászat/halászat esetén köteles jól láthatóan megvilágítani, az ellenőrzést lehetővé tenni, valamint a horgász/halász köteles magát a halőrintézkedésének alávetni, utasításainak megfelelően eljárni, felszólításának eleget tenni. A halfogásra vonatkozó szabályok megsértése halgazdálkodási hatósági eljárást, büntető vagy szabálysértési, illetve egyéb eljárást is vonhat maga után. A helyi horgász/halászrend megsértése, a hal fogásával, gyűjtésével összefüggő jogszabálysértés észlelése alkalmával a halőr, az állami horgász/halász-jegyet, és/vagy a területi engedélyt is visszatarthatja! A halradar (szonár) használata – a november 1. és február 28. közötti időszakban tilos!

Kifogható halmennyiségek: A horgászat/halászat során a jogszabályokban meghatározott fogási, méretbeli, időbeni korlátozások a 133/2013. évi VM rendelet 9. sz. melléklete szerint érvényesek, az alábbi eltérésekkel:

Az emelőhálós halász és a Felnőtt horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból fajonként legfeljebb 3 db-ot, összesen 5 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj, a busa fajok kivételével az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (10 kg) beleszámít. Az éves elvihető mennyiség: max. 100 db nemes hal, max. 150 kg és 100 kg egyéb hal. Varsával történő halászat esetén a halászköteles a varsákat max. 24 óránként ellenőrizni (felnézni)! Az engedélyezett, karókkal rögzített szél-varsákkal kifogott idegenhonos halfajokra mennyiségi korlátozás alapesetben nem vonatkozik, a halak megtarthatók, de amennyiben a varsák egyszeri felnézését követően, adott napon kifogott, napi darabszám-korlátozással nem érintett őshonos és idegenhonos, invazív halak együttes mennyisége meghaladja a 10 kg-ot, akkor a halászatot (ismételt felnézést) az napra be kell fejezni.

A kedvezményes területi engedéllyel rendelkező horgász naponta: a méret- és darabszám korlátozással védett (nemes hal) halfajokból legfeljebb 2 db-ot, összesen 3 db-ot foghat. Ugyanezen rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj a busa fajok kivételével az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (7 kg) beleszámít Az éves elvihető halmennyiség: 70 db nemes hal, max 100 kg és 70 kg egyéb hal!

Gyermek horgász: 1 db nemes halat, max. 5 kg egyéb halat foghat, valamint a hivatkozott VM rendelet 8. sz. melléklet II. részében felsorolt valamennyi halfaj a busa fajok kivételével az egyéb halak napi kifogható mennyiségébe (5 kg) beleszámít az éves elvihető mennyiség: 20 db nemes hal, max. 30 kg és 20 kg egyéb hal!

Tilos megtartani és elvinni a 8 kg-nál nagyobb Süllőt, Csukát és Pontyot! A halat mérlegelés és az esetleges fényképezés után kíméletesen vissza kell engedni a vízbe. Plasztik műcsalival (twister, gumihal, stb.) történő horgászat esetén összesen 1 db egyágú horog használható.

A Tisza folyón és vízrendszerén eseti jelleggel haljelölési tevékenységet is végez a Horgász Szövetség. A haljelet, a kifogásának helyét, idejét, a hal tömegét, testhosszát, magasságát, valamint a horgász nevét és lakcímét tartalmazó feljegyezést kérjük postán a Megyei Horgász Szövetségnek (4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 23. fsz. 10) megküldeni, vagy a halőr részére átadni. Méreten aluli hal esetében csak a megjelölt adatokat kell feljegyezni, a jelet nem szabad eltávolítani! A haljelet beküldők, illetve az adatot szolgáltatók tárgyjutalomban részesülnek (200 m horgász-zsinór, vagy wobbler), az év végén pedig értékes tárgynyeremények kerülnek kisorsolásra!

Víztérkódok: Tisza folyó 494 fkm-től 744,85 fkm-ig, (Tiszadob-Tiszabecs) víztérkód: 15-164, Keleti főcsatorna 0+000-4+677 szakasza víztérkód: 15-043; Tiszaeszlári holtág, víztérkód: 15-022; Tiszakarád községhatárában elterülő holtágak, víztérkód: 15-013; Apátszögi holtág, víztérkód: 15-012; Tiszacsermely község keleti határában elterülő holtágak, víztérkód:15-014; Komoró község nyugati határában elterülő holtág,víztérkód: 15-027; Timári holtág (Pap Morotva), víztérkód: 05-033; Timári Morotva, víztérkód: 15-137; IV. sz. főfolyás, víztérkód: 15-005; VI. sz. főfolyás, víztérkód: 15-004; VII. sz. főfolyás, víztérkód: 15-006; VIII. sz. főfolyás, víztérkód: 15-007; Belfő csatorna (Kotri) Tiszaberceli szivattyúteleptől Érhát község határáig terjedő szakasza, víztérkód: 15-008; Berkeszi Északi csatorna, víztérkód: 15-029 Túr folyó 11-30 fkm-ig, víztérkód: 15-110; Új Túr 0-11 fkm-ig, víztérkód: 15-109; Öreg Túr 0-64 fkm-ig, víztérkód: 15-111; Batár patak, víztérkód: 15-117; Tapolnok csatorna, víztérkód: 15-115; Szamos folyó 0-49fkm-ig, víztérkód: 15-107; Keleti (Lápi) csatorna, víztérkód:15-118; Kraszna folyó 0-46 fkm-ig, víztérkód: 15-108; Eperjeske horgastó, víztérkód: 15-125, Keleti övcsatorna (Vájás) víztérkód: 15-136, Halásztanyai XXI. sz. csatorna 15-127

Kíméleti területek a Tiszán a 133/2013 (XII. 29) VM rendelet alapján

Település

Felső fkm

Felső
EOV_X

Felső
EOV_Y

Alsó fkm

Alsó
EOV_X

Alsó
EOV_Y

A kímélet minősítése

A kímélet időtartama

Tiszadada

515

302114

812501

510

300536

810203

szaporodó-telelő

03.01-06.15
11.15-02.28

Tokaj

544

311657

826304

543

310675

826272

telelő

11.15-02.28

Rozsálypuszta

608

332456

873641

605

333051

871432

szaporodó

03.01-06.15

Tiszaszentmárton

640

342594

886918

639

343264

886689

szaporodó-telelő

03.01-06.15
11.15-02.28

Aranyosapáti

670

323714

890161

669

324482

889791

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Vásárosnamény

686

313035

895187

685

313793

894795

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Milota

735

314986

927019

733

313928

926915

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Idamajor

714

311116

913143

713

311167

912438

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Tiszabecs-Milota

741

314561

929602

739

314408

930137

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

Mezőladány

660

328699

887447

658

886674

329857

szaporodó-telelő

03.01-06.15 11.15-02.28

 

VÍZI HATÁRSZAKASZ: 620-638 FKM. A HATÁRREND BETARTÁSA KÖTELEZŐ!

A Tiszalöki Vízierőmű területén – az alatt és felett 200 m-en – a horgászat fokozott veszéllyel jár!

A horgász/halász a területi jegy jogosultjaként a horgászat/halászat megkezdésével tudomásul veszi, hogy

  1. ) köteles a halőri intézkedések betartására, az ellenőrzés során az együttműködésre,
  2. ) róla – külön jogszabályi feltételek fennállása esetén – a hivatásos halőr kép-, video-, hangfelvételt készíthet,
  3. ) jogosulatlan halászattal/horgászattal kapcsolatos bűncselekmény, a területi jegy hatálya alá tartozó vízterületeken elkövetett szabálysértés kapcsán kiszabott jogerős halgazdálkodási hatósági bírság, vagy eltiltás esetén, továbbá a helyi horgászrendben meghatározott, bizonyított szabályszegési esetekben a területi jegye visszavonásra kerülhet, illetve a területi jegy váltásától akár 5 évre is eltiltható.

A Szakhatóság előírásai:

  • Tilos megtartani és elvinni a 8 kg-nál nagyobb süllőt, csukát és pontyot!
  • A tevékenység során fém haltartó használat tilos!
  • A horgászat során a botokat nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
  • A parti növényzet irtása tilos!
  • Védett természeti területeken a gépjárművel történő közlekedés a természetvédelmi hatóság engedélyéhez –a természetvédelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 38.§. (1) bekezdés j) pontja alapján- kötött tevékenység.
  • A tevékenységek végzéséért felelős személy köteles a Természetvédelmi Őrszolgálat és a Főosztály részére az ellenőrzési lehetősét biztosítani.

A területi engedély átvételével egyidőben a horgász elismeri, hogy a Helyi Horgászrendben foglaltakat megismerte és magára nézve kötelezően elfogadja!

Halászattal, horgászattal kapcsolatos jogsértések esetén alkalmazható, a területi engedélyek kiadásához kapcsolódó szankciók.

Horgászattal, halászattal kapcsolatos bűncselekmény (pl. nagy értékű lopás, orvhalászat, állatkínzás) elkövetése

3-5 év

Halőri intézkedés végrehajtásának megtagadása, akadályozása

Felső méretkorlátozás feletti hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Eltiltás alatt álló személy jogosulatlan horgászata, halászata

1-5 év,
de legalább az eltiltás idejének a duplája

Felső méretkorlátozás megsértése

1-5 év

Darabszám korlátozás megsértése

Halgazdálkodási hatóság által megállapított szabálysértés

1-3 év,
de legalább az eltiltás ideje

Hal jelölése, csonkítása

3 hónap-3 év

A fogási napló vezetési szabályainak megsértése (beírt adatok meghamisítása, változtatása, hal beírásának elmulasztása)

Tilalmi idővel védett, vagy jogszabály által védettnek nyilvánított, illetve nem fogható hal megtartása

Alsó méretkorlátozás megsértése

Méretkorlátozással védett hal élő állapotban történő elszállítása vagy annak kísérlete

Egyéb, helyi horgászrend horgászati, halászati szabályait érintő szabálysértés

3 hónap-1 év

 

Nyíregyháza, 2023. március 1.

SPORTHORGÁSZ EGYESÜLETEK
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG
MEGYEI SZÖVETSÉGE

hal

Online látogatóink

Oldalainkat 189 vendég és 0 tag böngészi

Cookie-k kezelése